Warto odwiedzić

Doradztwo dla PES

Fundacja MEDIUS świadczy usługi doradcze dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz podmiotów gospodarczych oraz dla osób fizycznych lub prawnych, zamierzających stworzyć PES, czy podmiot gospodarczy.
Zakres świadczonego doradztwa dotyczy przede wszystkim:

a)      doradztwo w zakresie prawnym, w tym m. in.:
– prowadzenie działalności gospodarczej, w tym także w ramach PS,
– prawne aspekty działania, w tym także w sferze ekonomii społecznej,
– podatki bezpośrednie i pośrednie w działalności,  także w ramach PES,
– obowiązki pracodawcy względem pracowników,

b)      doradztwo w zakresie księgowo-podatkowo-finansowym, w tym m.in:
– rachunkowość, w tym także PES,
– zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
– księgowość,
– płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
– pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,

c)      doradztwo w zakresie osobowym, w tym m. in:
– zarządzanie organizacją,
– zarządzanie pracownikami,
– zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów,

Jest to podstawowy katalog oferowanego wsparcia doradczego, ale każdorazowo zakres usługi doradczej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Fundacja MEDIUS
ul. Dubienka 2, Inowrocław
mail: biuro@fundacjamedius.pl
tel. kontaktowy w sprawie doradztwa dla PES: 506 359 543

Skip to content